Omgevingsvergunning nodig? Deze bouwtekeningen moet u inleveren

Omgevingsvergunning nodig? Deze bouwtekeningen moet u inleveren

Als u wilt gaan verbouwen, dan is er een grote kans dat u een omgevingsvergunning nodig heeft en dat betekent het inleveren van een aantal bouwtekeningen om uw aanvraag te ondersteunen. Een omgevingsvergunning is nodig als u gaat bouwen aan een openbaar gebied, maar er zijn veel meer situaties die deze vergunning vragen. Sloopwerkzaamheden, bomenkap, het aanleggen van een inrit of uitrit en werkzaamheden aan een monumentaal pand zijn daar slechts enkele voorbeelden van. 

 

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend zal de gemeente bekijken of uw voorstel binnen de regels van het Bouwbesluit valt, aan de welstandseisen voldoet en past bij het bestemmingsplan. Tijdens de aanvraag zal u een aantal bouwtekeningen moeten inleveren en hier leest u over welke dit zijn.

 

Welke bouwtekeningen heeft u nodig?

Het is goed om even bij uw gemeente na te vragen over het papierwerk dat u moet aanleveren bij uw aanvraag, want de regels zijn niet overal hetzelfde. Uw bouwbedrijf, architect en/of aannemer weten precies hoe het in uw gemeente werkt. U kunt over het algemeen rekenen op de volgende bouwtekeningen: situatieschets, doorsneden, principedetails, plattegrond, aanzichten en een constructietekening. De bouwtekeningen die u exact nodig heeft hangen ook enigszins af van uw situatie. U kunt zich misschien wel voorstellen dat de procedure bij het plaatsen van een dakkapel simpeler is dan wanneer u een volledig nieuw gebouw gaat plaatsen.

 

Wie maakt de tekeningen voor u?

Maakt u bij uw verbouwing gebruik van een architect, van een bouwbedrijf of een aannemer, dan zijn zij meestal degenen die de bouwtekeningen aanleveren voor uw vergunningsaanvraag. In de meeste gevallen zullen ze deze aanvraag zelfs voor u indienen, omdat ze exact weten hoe dit moet, wat er geleverd moet worden en waar ze moeten zijn. Doet u de verbouwing zelf, dan heeft u deze steun niet en huurt u een bouwkundig tekenaar in om de bouwtekeningen voor u op te stellen. In veel gevallen heeft u zelf ook al bouwtekeningen liggen, maar een expert zorgt ervoor dat deze aan de eisen van de gemeente voldoen.

 

Wat doet de gemeente met uw tekeningen?

De bouwtekeningen die u inlevert worden voornamelijk gebruikt om uw plannen te toetsen aan drie verschillende documenten. Dit zijn de wettelijke regels die zijn opgesteld voor verbouwingen in uw gemeente en in het land.

  • De regels die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd hebben te maken met bijvoorbeeld isolatiewaarde, veiligheid en kwaliteit. De ambtenaar die uw aanvraag behandelt kijkt of uw bouwplannen voldoen aan de wettelijke regels van het Bouwbesluit.
  • Ook het Bestemmingsplan van uw gemeente bevat richtlijnen waaraan uw plannen moeten voldoen. Hiervoor gebruiken ze uw plattegronden en de situatieschets, bijvoorbeeld. Deze regels zijn regionaal bepaald en verschillend per gemeente.
  • De Welstandseisen hebben te maken met het uiterlijk van uw verbouwing. Het is belangrijk dat het uiterlijk van een bepaalde wijk bewaard blijft, bijvoorbeeld, en dat u geen groene gevel met paarse kozijnen laat plaatsen. Ook in straten met oudere panden mag u het uiterlijk niet te veel veranderen. Het is belangrijk dat de uniformiteit bewaard blijft.

Meer informatie over bouwtekeningen? Kijk op https://wb4u.nl/.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *